Textil second hand je vždy v módě

Mnoho zákazníků podejen s použitými oděvy i obchodníků s textilem second hand má pouze mlhavé představy o tom, jak tento obor vlastně funguje. Tato stránka by proto měla sloužit jako určitá osvěta veřejnosti. Alespoň ve stručnosti zde zmíníme nejdůležitější mechanismy. Pokud si tyto řádky přečtete, tak si second hand ještě více zamilujete pro jeho všeobecnou prospěšnost a užitečnost. Také my říkáme, že máme second hand rádi. :-)

Co je to second hand?

Second hand je nejúčinnější a nejpřirozenější způsob získávání prostředků na dobročinné účely, jaký si lze vůbec představit. V hospodářsky vyspělých státech západní Evropy a Severní Ameriky dávají lidé nepotřebné oblečení prostřednictvím domovních a kontejnerových sbírek zdarma různým charitativním organizacím. Sbírky se provádějí ve spolupráci s recyklačními firmami. Např. jen ve Velké Británii se ročně nasbírá okolo 500 000 - 600 000 tun použitého textilu, to je asi 30 000 - 40 000 plných kamionů. Humanitární spolky ale nepotřebují tisíce tun šatstva, potřebují peníze, proto oděvy prodávají specializovaným zpracovatelským podnikům, třídírnám. Obnošený textil se tak stává obchodním zbožím. Po vytřídění se kvalitní oblečení dodává do prodejen second hand. Poškozené kusy se využívají jako druhotná textilní surovina.

Second hand je charitativní

Humanitární organizace používají finanční prostředky, získané sběrem textilu second hand, na dobročinné účely, např. na pomoc při přírodních katastrofách a válečných konfliktech po celém světě.

Second hand je celosvětový

Hlavními producenty textilu second hand jsou hospodářsky vyspělé země EU a USA. Použité oděvy se exportují do střední a východní Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Second hand v ČR - český obchod s evropskými oděvy

Second hand je kvalitní

Second hand oděvy z Evropy jsou kvalitnější než mnohé nové, zejména asijské zboží, kde nízká cena je dosažena horším materiálem a zpracováním. Ve vyspělých zemích EU jsou prodejny second hand, nejsou tam ale asijské tržnice plné padělků a napodobenin.

Second hand je módní

Nemáte peníze na butik? Žádný problém. V prodejnách second hand najdete módní atraktivní oděvy nejslavnějších a nejdražších  světových značek  za zlomek ceny nových – a pravé.

Second hand je sociální

Pomáhá miliónům lidí na celém světě šetřit rodinný rozpočet. Mnohé charitativní organizace provozují třídírny, kde částečně zaměstnávají tělesně postižené a sociálně handicapované pracovníky.

Second hand je ekologický

V celé Evropě a USA se denně nasbírají tisíce kamionů použitých oděvů. Toto obrovské množství  by jinak skončilo na skládkách. Bez recyklace textilu by se množství komunálního odpadu zvýšilo o 10%. Second hand dalším využíváním existujících výrobků šetří životní prostředí, suroviny a energie, podílí se na řešení environmentálních problémů, přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Ve Velké Británii je ekologické vědomí velmi silné. Prosazují se zde společenské trendy, kritizující konzumerismus a usilující o dobrovolnou skromnost, snížení spotřeby a zmírnění hospodářského růstu (volutary simplicity, simple living, downshifting).

Second hand je ekonomický

Recyklace textilu je uznávaným a potřebným hospodářským odvětvím. Zajišťuje desetitisíce pracovních míst. Průmysl využívá druhotné textilní suroviny, bavlnu, umělá vlákna, např. k výrobě čistících textilí, izolačních hmot atd.

Těší nás, že i my společně s vámi dáváme oděvům nový život, ještě další šanci být prospěšnými a užitečnými. Proto máme second hand rádi, proto nás second hand baví.

Zpět na úvodní stránku